Pomocnik Historyczny

Druccy

Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846), obraz pędzla Marie Gomier-Prévot, 1825 r. Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846), obraz pędzla Marie Gomier-Prévot, 1825 r. Muzeum Narodowe w Warszawie
Korzenie rodu Druckich sięgają samego Giedymina. Ich bezpośrednim protoplastą był Dymitr Olgierdowicz, przyrodni brat Władysława Jagiełły.

Centrum rodowego księstwa znajdowało się wokół Drucka, zrazu wsi z ufortyfikowanym zamkiem, później miasta położonego w powiecie orszańskim nad rzeką Drucią. Stosunkowo szybko Druccy podzielili się na wiele gałęzi: Druckich-Sokolińskich, Druckich-Lubeckich, Druckich-Horskich. Lubeccy wywodzili się z tej części rodu, która pod koniec XV w. osiedliła się w Lubeczu w powiecie łuckim na Wołyniu. Z rodu Druckich (choć po kądzieli) wywodziła się Sonia Holszańska, czwarta i ostatnia żona Władysława Jagiełły.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody; s. 90