Pomocnik Historyczny

Druccy

Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846), obraz pędzla Marie Gomier-Prévot, 1825 r. Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846), obraz pędzla Marie Gomier-Prévot, 1825 r. Muzeum Narodowe w Warszawie
Korzenie rodu Druckich sięgają samego Giedymina. Ich bezpośrednim protoplastą był Dymitr Olgierdowicz, przyrodni brat Władysława Jagiełły.

Centrum rodowego księstwa znajdowało się wokół Drucka, zrazu wsi z ufortyfikowanym zamkiem, później miasta położonego w powiecie orszańskim nad rzeką Drucią. Stosunkowo szybko Druccy podzielili się na wiele gałęzi: Druckich-Sokolińskich, Druckich-Lubeckich, Druckich-Horskich. Lubeccy wywodzili się z tej części rodu, która pod koniec XV w. osiedliła się w Lubeczu w powiecie łuckim na Wołyniu. Z rodu Druckich (choć po kądzieli) wywodziła się Sonia Holszańska, czwarta i ostatnia żona Władysława Jagiełły. Według Ewy Maleczyńskiej („Rola polityczna królowej Zofii Holszańskiej na tle walki stronnictw w Polsce”) wielką rolę w zaaranżowaniu tego małżeństwa wbrew woli ówczesnych możnych odegrał wuj Sońki, Semen Drucki. Mimo książęcego rodowodu znaczenie Druckich przez długi czas było niewielkie: nie pełnili prestiżowych funkcji publicznych, zadowalając się lokalnymi urzędami (m.in. kasztelana mińskiego czy stolnika orszańskiego). Do połowy XVII w. wszyscy niemal przedstawiciele rodu przeszli na katolicyzm.

Herb DruckANHerb Druck

Jak ustalił Jerzy Szczepański w biografii najwybitniejszego członka rodu Ksawerego Druckiego Lubeckiego (1778–1846), w połowie XVIII w. rodzinne posiadłości obejmowały ok. 12 tys. ha. Ojciec przyszłego ministra, Franciszek (1741–1802), powoli wspinał się po drabinie kariery politycznej, pełniąc kolejno urząd sędziego ziemskiego, chorążego powiatu pińskiego, marszałka powiatu i posła na sejm. Franciszek był zwolennikiem Stanisława Augusta Poniatowskiego i Konstytucji 3 maja. Mimo żarliwego patriotyzmu ojciec chciał zrobić wszystko, by ułatwić synom karierę, i posłał siedmioletniego Ksawerego, wraz z o rok młodszym Hieronimem, do Korpusu Kadetów do Petersburga.

W sprawach polityki międzynarodowej książę Ksawery był realistą, zwolennikiem ugody z Rosją i budowy materialnej przyszłości Polski w oparciu o cesarstwo.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody; s. 90
Reklama