Pomocnik Historyczny

Koniecpolscy

Stanisław Koniecpolski (1591–1646), malarz nieznany, XVII w. Stanisław Koniecpolski (1591–1646), malarz nieznany, XVII w. Muzeum Narodowe w Krakowie
Koniecpolscy uważali się za potomków komesa Mściwoja, który w 1241 r. doszedł do godności wojewody krakowskiego, a później kasztelana łęczyckiego i wiślickiego.

Jednak pierwszy, występujący w źródłach pisanych przedstawiciel rodu, to starosta kujawski Przedbór. Jego syn Jakub z Koniecpola (zm. 1430 r.) po objęciu tronu przez królową Jadwigę został wojewodą sieradzkim i starostą kujawskim. Podczas bitwy pod Grunwaldem (1410 r.) dowodził chorągwią. Jego podpis widnieje pod aktem zawartej w 1413 r. unii Polski z Litwą w Horodle. Król Władysław Jagiełło nadał Koniecpolskiemu w 1428 r. zamek w Lelowie oraz przyległe miasteczko i trzy wsie. Tak zaczynała się wielka kariera rodu, o którego świetność zadbali dwaj synowie Jakuba – Jan zwany Traszką (zm.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 94