Pomocnik Historyczny

Prywatne sojusze

Polityka zagraniczna magnatów

Dymitr Samozwaniec i książę Adam Wiśniowiecki według Nikołaja Wasyliewicza Orłowa, XIX w. Dymitr Samozwaniec i książę Adam Wiśniowiecki według Nikołaja Wasyliewicza Orłowa, XIX w. BEW
Domy magnackie miały własne interesy za granicą, niejednokrotnie wpływały na politykę Rzeczpospolitej i jej sąsiadów.

Unia Sapiehy. Położenie geograficzne, długotrwały konflikt z Moskwą oraz nieufność wobec szlachty koronnej sprawiały, że litewscy magnaci często prowadzili własną politykę wschodnią. Wśród rodów najbardziej zainteresowanych ułożeniem stosunków z Moskwą w sposób, który uwzględniałby ich interesy, byli Sapiehowie. W ich bowiem rękach znajdowały się rozległe kompleksy terytorialne we wschodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego, a część z nich (m.in. na Smoleńszczyźnie) zostało utraconych na rzecz Moskwy podczas wojny prowadzonej przez Zygmunta Starego.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Konteksty; s. 117
Oryginalny tytuł tekstu: "Prywatne sojusze"