Pomocnik Historyczny

„Przejmowały większość zadań”

Małe państewka wielkich panów

„Orka na Ukrainie”, Leon Wyczółkowski, 1892 r. „Orka na Ukrainie”, Leon Wyczółkowski, 1892 r. Muzeum Narodowe w Krakowie
Księstwa i ordynacje magnackie odgrywały ogromną rolę w dziejach Polski. Ich wpływ na wielu płaszczyznach daje o sobie znać do dziś.
Mieszkańcy Księstwa Łowickiego w strojach ludowych. Pocztówka z początku XX w.Biblioteka Narodowa w Warszawie Mieszkańcy Księstwa Łowickiego w strojach ludowych. Pocztówka z początku XX w.

Od księstwa dzielnicowego do państewka magnackiego. Wbrew powszechnie utartej opinii ani pod względem administracyjnym, ani politycznym I Rzeczpospolita nie była strukturą jednolitą. Składały się na nią liczne organizmy o różnym statusie prawnym: lenna (Prusy Książęce), podległe Kościołowi katolickiemu księstwa (siewierskie, warmińskie, łowickie, pułtuskie) oraz przede wszystkim cały archipelag prywatnych posiadłości. Jedne były niewielkie i przestały istnieć, inne przetrwały stulecia, a na ich terenie mieszkały dziesiątki tysięcy ludzi.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Konteksty; s. 119
Oryginalny tytuł tekstu: "„Przejmowały większość zadań”"