Pomocnik Historyczny

Autorzy

Fragment ekslibrisu donacyjnego Władysława Kozłowskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z 1901 r. Widać herby Topór i Śreniawę. Fragment ekslibrisu donacyjnego Władysława Kozłowskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z 1901 r. Widać herby Topór i Śreniawę. Muzeum Narodowe w Krakowie
Ekslibris biblioteki Ordynacji Zamoyskiej. Pośrodku herb Jelita, 1804 r.AN Ekslibris biblioteki Ordynacji Zamoyskiej. Pośrodku herb Jelita, 1804 r.

Konrad Bobiatyński – dr hab., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią polityczną i społeczną Wielkiego Księstwa Litewskiego XVII w., autor książki „Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa”.

Stefan Ciara – dr hab., emerytowany profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią społeczną Polski nowożytnej, autor książki „Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII w.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Wstęp; s. 4