Pomocnik Historyczny

Krucjaty w oczach Arabów

Wyprawy krzyżowe, czyli zderzenie cywilizacji

Starcie krzyżowców z muzułmanami pod Askalonem w 1099 r. Ilustracja niedatowana. Starcie krzyżowców z muzułmanami pod Askalonem w 1099 r. Ilustracja niedatowana. Corbis
W ujęciu muzułmańskich kronikarzy dwie rzeczy wysuwają się na czoło wydarzeń: sztuka wojenna krzyżowców oraz ich barbarzyństwo. Ale ówczesne zderzenie cywilizacji miało nie tylko ciemne strony.
Pektorał (napierśnik) templariusza z wizerunkiem Bafometa. Dla jednych – dowód oddawania czci Szatanowi, dla innych – sprzyjania muzułmanom (bo to wizerunek Mahometa w turbanie muftiego). Dla templariuszy, w oczach inkwizycji, tak i tak niedobrze.AN Pektorał (napierśnik) templariusza z wizerunkiem Bafometa. Dla jednych – dowód oddawania czci Szatanowi, dla innych – sprzyjania muzułmanom (bo to wizerunek Mahometa w turbanie muftiego). Dla templariuszy, w oczach inkwizycji, tak i tak niedobrze.

Kontakty Abbasydów

Gdyby krzyżowcy zaatakowali świat muzułmański dwa wieki wcześniej, byliby jeszcze bardziej zdumieni jego bogactwem i potęgą. Od VII w. rozszerzał się on na Bliskim Wschodzie, w Persji i dalej ku Afganistanowi, Indiom i Chinom. Jerozolimę muzułmanie zajęli już w 638 r., Egipt trzy lata później (z wyjątkiem Aleksandrii, która padła w 642 r.). Stamtąd ruszyli na podbój Afryki Północnej; do Hiszpanii dotarli w 711 r. Skuteczny opór stawiło muzułmanom chrześcijańskie Bizancjum. Te zwycięstwa odnosił islam za dynastii kalifów (następców proroka Mahometa) Umajjadów. Pod ich rządami świat muzułmański stanowił jedność pod przewodem Arabów. Ale w 750 r. doszło do rozłamu. Rządca Iranu Abu al-Abbas ustanowił nowy kalifat Abbasydów, którzy rządzili światem muzułmańskim do 1258 r., choć mniej więcej od połowy XI w. była to już władza nominalna. W VIII w. Abbasydzi pomagali chrześcijańskiemu królowi Karolowi Wielkiemu. Kalifa Haruna ar-Raszida porównuje się właśnie z Karolem. Przyjaźnili się, wymieniali dary i poselstwa. Abbasydom nie przeszkadzało, że wspierają Franków przeciwko Umajjadom w Hiszpanii, tak jak Karol bez większych skrupułów wspomagał walki ar-Raszida z chrześcijańskim Bizancjum. Rozkład systemu Abbasydów osłabił świat muzułmański u progu wypraw krzyżowych.

Rekonkwista Ziemi Świętej

Władcy chrześcijańscy mogli mieć jakąś świadomość, że imperium islamu przechodzi zmiany i do głosu dochodzą w nim żywioły niearabskie. W 1008 r. rozpoczęło się wypieranie muzułmanów z Hiszpanii. Powstały warunki do ekspansji tym razem chrześcijańskiej. Jej celem było odebranie muzułmanom Ziemi Świętej. Świat islamu osłabiły nie tylko walki między poszczególnymi władcami państw muzułmańskich powstających w jego obrębie, lecz także polityczno-religijny podział na tle sukcesji po Mahomecie na sunnitów i szyitów.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Arabów” (100163) z dnia 09.03.2020; Arabowie i Zachód; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Krucjaty w oczach Arabów"
Reklama