Pomocnik Historyczny

Mamelucy

Bitwa mameluckiej kawalerii z mongolskimi łucznikami pod Wadi al-Chazindar w 1299 r. Ilustracja z manuskryptu z XIV w. Bitwa mameluckiej kawalerii z mongolskimi łucznikami pod Wadi al-Chazindar w 1299 r. Ilustracja z manuskryptu z XIV w. AN
O niearabskich elitach rządzących Arabami i Sułtanacie Mameluków.
Strona Koranu z czasów dynastii Mameluków, poł. XIV w.Corbis Strona Koranu z czasów dynastii Mameluków, poł. XIV w.

Cudzoziemscy niewolnicy

Dosłowne znaczenie odnoszącego się do białego niewolnika terminu mameluk (ar. mamluk) jest porównywalne ze znaczeniem rzymskiego mancipium i brzmi rzecz posiadana. W świecie średniowiecznego islamu mamelucy to niemuzułmańscy koczownicy, głównie tureckiego pochodzenia, którzy, dostawszy się w młodości w ręce handlarza niewolników, trafili na targi Bliskiego Wschodu. Kupowani przez lokalnych władców, szkoleni, nawracani na islam i wyzwalani zasilali szeregi wojska jako regularni żołnierze.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Arabów” (100163) z dnia 09.03.2020; Arabowie i Zachód; s. 74