Pomocnik Historyczny

Szlaki migracji

Arabska migracja

Nanterre pod Paryżem. Stolica Francji jest otoczona wianuszkiem miasteczek zasiedlonych przez mniejszości etniczne, w tym Arabów, z przewagą gastarbeiterów i bezrobotnych. Nanterre pod Paryżem. Stolica Francji jest otoczona wianuszkiem miasteczek zasiedlonych przez mniejszości etniczne, w tym Arabów, z przewagą gastarbeiterów i bezrobotnych. Fotolink
Obecnie jest na świecie 17,5 mln imigrantów o korzeniach arabskich. Ta diaspora ukształtowała się szczególnie w Europie i USA.

Topografia emigracji arabskiej

Kontakty świata arabskiego z Europą mają dłuższą historię przede wszystkim ze względów geograficznych, a w odległej przeszłości dotyczyły obszarów leżących nad Morzem Śródziemnym. Jednak dopiero XIX w. przyniósł ich nasilenie, a także – wraz z rozwojem komunikacji – coraz liczniejszą migrację ludności arabskiej na Zachód, która trwa do dzisiaj. Według danych World Migration Report z 2010 r., z 13 mln arabskich imigrantów pierwszego pokolenia prawie 6 mln żyje w innych krajach arabskich, głównie w bogatych państwach nad Zatoką Perską, gdzie znajdują zatrudnienie lub są uchodźcami.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Arabów” (100163) z dnia 09.03.2020; Wiek XX; s. 118
Oryginalny tytuł tekstu: "Szlaki migracji"
Reklama