Pomocnik Historyczny

Autorzy

Bałtyk na obrazie „Etapy życia” Caspara Davida Friedricha, XIX w. Bałtyk na obrazie „Etapy życia” Caspara Davida Friedricha, XIX w. EAST NEWS

Roman Czaja – dr hab., historyk, profesor w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii Zakonu Niemieckiego, dziejów Hanzy oraz historii miast.

Ryszard M. Czarny – prof. dr hab., członek Komitetu Badań Polarnych i Prezydium PAN, specjalizuje się w tematyce Europy Północnej, były wicemarszałek Senatu RP III kadencji, minister edukacji narodowej, ambasador RP w Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii oraz Republice Islandii.

Bogusław Dybaś – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Historii PAN, specjalizuje się w historii nowożytnej.

Hieronim Grala – dr hab., historyk i dyplomata, pracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii Rusi i Rosji wczesnonowożytnej.

Sylwia Hlebowicz – filolog, kulturoznawca, pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Paweł A. Jeziorski – dr hab., pracuje w Instytucie Historii PAN, specjalizuje się w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach miast pruskich i inflanckich, a także bada historię dawnych Inflant Polskich.

Agnieszka Krzemińska – archeolożka, popularyzatorka wiedzy, publicystka POLITYKI.

Krzysztof Kubiak – prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zajmuje się tematyką Skandynawii i obszarów polarnych.

Piotr Mickiewicz – prof.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wokół Bałtyku” (100168) z dnia 01.06.2020; Wstęp; s. 6
Reklama