Pomocnik Historyczny

Nordycka nowożytność

Nowy skandynawski porządek

W epoce nowożytnej (XVI–XIX w.) w Skandynawii istniały dwa państwa wielonarodowe, Dania i Szwecja, terytorialnie rozczłonkowane, ale z silnym centrum dążącym do integracji i centralizacji.
Stoiska Danii, Norwegii i Szwecji na Wielkiej Wystawie Przemysłu Wszystkich Narodów, Crystal Palace, Londyn, 1851 r.Getty Images Stoiska Danii, Norwegii i Szwecji na Wielkiej Wystawie Przemysłu Wszystkich Narodów, Crystal Palace, Londyn, 1851 r.

Nowy porządek. Początki XVI stulecia były w Skandynawii burzliwe: rozpad unii kalmarskiej i początek budowy szwedzkiego państwa narodowego, klęska niepodległościowych wysiłków norweskich oraz wojna domowa w Danii. Wszędzie dodatkowym wątkiem – silnie wpływającym na wydarzenia – była reformacja, gdy w krajach nordyckich zostało wprowadzone wyznanie luterańskie. Rozstrzygnięto też – na korzyść państw skandynawskich – rywalizację z Hanzą.

Z tych zaburzeń wyłonił się w Skandynawii nowy porządek.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wokół Bałtyku” (100168) z dnia 01.06.2020; Ku nowoczesności; s. 78
Oryginalny tytuł tekstu: "Nordycka nowożytność"
Reklama