Pomocnik Historyczny

Polacy bolszewicy/Biali Rosjanie w Polsce

Feliks Dzierżyński (w środku) w Charkowie, podczas wojny domowej, 1920 r. Feliks Dzierżyński (w środku) w Charkowie, podczas wojny domowej, 1920 r. EAST NEWS
Borys Sawinkow, Moskwa, 1917 r.AN Borys Sawinkow, Moskwa, 1917 r.

Rola Polaków w ruchu bolszewickim oraz powstaniu Związku Sowieckiego pozostaje jednym z najbardziej pomijanych, a zarazem słabo rozpoznanych tematów polskiej historiografii. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy jest bez wątpienia utrudniony dostęp do wielu rosyjskich archiwów oraz fakt, że uwaga polskich historyków skupia się raczej na Polakach, którzy z bolszewikami walczyli. Problemem jest również kwestia narodowościowej autoidentyfikacji.

Ideowy rodowód Polaków bolszewików, którzy po 1918 r.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 78
Reklama