Pomocnik Historyczny

Autorzy

Grupa Ndebele, Północny Transwal (RPA), 1940 r. Grupa Ndebele, Północny Transwal (RPA), 1940 r. Getty Images
Port w Mombasie, rozładunek części pociągu dla zbudowanej linii kolejowej, Brytyjska Afryka Wschodnia (Kenia), lata 20. XX w.Getty Images Port w Mombasie, rozładunek części pociągu dla zbudowanej linii kolejowej, Brytyjska Afryka Wschodnia (Kenia), lata 20. XX w.

Lucjan Buchalik – dr, etnolog afrykanista, muzealnik, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach, stworzył w tej placówce od podstaw kolekcję zbiorów pozaeuropejskich (Afryka Zachodnia, Środkowa, Daleki Wschód; kilkanaście eksponatów wykorzystaliśmy w warstwie ilustracyjnej niniejszego „Pomocnika”).

Cyprian Aleksander Kozera – dr, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej, interesuje się m.in. konfliktami w Afryce Subsaharyjskiej.

Agnieszka Krzemińska – archeolożka, popularyzatorka wiedzy, publicystka POLITYKI.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Afryki” (100176) z dnia 02.11.2020; Wstęp; s. 6