Pomocnik Historyczny

Ciągle w drodze

Afrykańskie migracje

Pasażerowie mikrobusu w burzy piaskowej w okolicach Agadezu, Niger, 2006 r. Pasażerowie mikrobusu w burzy piaskowej w okolicach Agadezu, Niger, 2006 r. Reuters
Afryka pozostaje kontynentem o ogromnej mobilności społecznej.
Przeciążona łódź z migrantami zdążającymi do Europy, Morze Śródziemne, ok. 10 mil od wybrzeża Libii, 2015 r.Reuters Przeciążona łódź z migrantami zdążającymi do Europy, Morze Śródziemne, ok. 10 mil od wybrzeża Libii, 2015 r.

Topografia przemieszczeń. Część północna Afryki z racji na bezpośrednie sąsiedztwo Morza Śródziemnego odgrywa rolę miejsca tranzytowego dla migrantów z całego kontynentu, a także z Azji, którzy podążają do Europy. W Afryce Zachodniej dominują migracje wewnętrzne. Są one powiązane zarówno z regulacjami prawno-ekonomicznymi w ramach ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej), sytuacją zdrowotnosanitarną (np. epidemia Eboli w Gwinei, Liberii i Sierra Leone, 2013–16), polityką (np.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Afryki” (100176) z dnia 02.11.2020; Dzieje najnowsze; s. 140
Oryginalny tytuł tekstu: "Ciągle w drodze"