Pomocnik Historyczny

Próba zmiany

Nowa polityka Afrykanów

„Ku wolności”, mural w Monrowii, Liberia, 2011 r. „Ku wolności”, mural w Monrowii, Liberia, 2011 r. Reuters
W XXI w. przebija się w myśleniu nowego pokolenia polityków w Afryce przekonanie, że należy zrzucić nie tylko garb kolonializmu, ale i błędów popełnionych przez wielu ojców założycieli.
Zwolennicy Kongresu Wszystkich Postępowców (All Progressives Congress) podczas prezydenckiej kampanii wyborczej, Abudża, Nigeria, 2015 r.Reuters Zwolennicy Kongresu Wszystkich Postępowców (All Progressives Congress) podczas prezydenckiej kampanii wyborczej, Abudża, Nigeria, 2015 r.

Niepodległość w czasach zimnej wojny. U końca epoki zimnowojennej dekolonizacja Afryki co prawda dobiegła końca (niepodległość Namibii w 1990 r., upadek apartheidu w RPA w 1994 r.), niemniej kontynent znalazł się w poważnym kryzysie. Strategie rozwojowe suwerennych państw nie przyniosły spodziewanych rezultatów, a błędy popełniane przez afrykańskie elity uniemożliwiały realizację planów modernizacyjnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

Problemy gospodarcze i wynikająca stąd erozja systemów władzy sprzyjały ewolucji w kierunku autorytaryzmu.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Afryki” (100176) z dnia 02.11.2020; Dzieje najnowsze; s. 142
Oryginalny tytuł tekstu: "Próba zmiany"