Pomocnik Historyczny

U progu ekokatastrofy

Ekorozwój i ekokatastrofa

Pożar ropy naftowej wyciekającej z nieszczelnego rurociągu, delta Nigru, Nigeria, 2004 r. Pożar ropy naftowej wyciekającej z nieszczelnego rurociągu, delta Nigru, Nigeria, 2004 r. Reuters
Wylesianie, pustynnienie, susze i powodzie niszczą bogactwo przyrodnicze Afryki. Odpowiada za to niefrasobliwa działalność człowieka i globalne ocieplenie.
Zarastające Jez. Wiktorii, Uganda, 2018 r.Getty Images Zarastające Jez. Wiktorii, Uganda, 2018 r.

Plagi świata. Według klimatologów wzrost średniej temperatury o zaledwie jeden stopień Celsjusza zmniejszy afrykańskie zbiory podstawowych produktów rolnych o co najmniej kilkanaście procent – co musi wygenerować klęskę głodu, regionalne konflikty i pojawienie się kolejnych strumieni migracyjnych. Na ironię zakrawa fakt, że to właśnie Afryka najdotkliwiej odczuje negatywne skutki zmiany klimatu, choć w najmniejszym stopniu się do niej przyczynia (odpowiada za ok. 2–3 proc.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Afryki” (100176) z dnia 02.11.2020; Dzieje najnowsze; s. 139
Oryginalny tytuł tekstu: "U progu ekokatastrofy"