Pomocnik Historyczny

Anna Austriaczka (1601–66)

Anna Austriaczka na portrecie z warsztatu Petera Paula Rubensa, XVII w. Anna Austriaczka na portrecie z warsztatu Petera Paula Rubensa, XVII w. BEW
Królowa i regentka Francji.
Anna jako regentka z synami Ludwikiem XIV i Filipem, księciem Anjou; obraz nieznanego artysty, XVII w.BEW Anna jako regentka z synami Ludwikiem XIV i Filipem, księciem Anjou; obraz nieznanego artysty, XVII w.

Jako córka króla Hiszpanii Filipa III Habsburga (pan. 1598–1621) od najmłodszych lat była przeznaczona na żonę króla Francji Ludwika XIII (pan. 1610–43). Podpisany w 1612 r. kontrakt małżeński określał wysokość posagu Habsburżanki (ok. 1,7 tony złota!) oraz zastrzegał, że wraz z zawarciem ślubu Anna straci prawa do dziedziczenia ziem wchodzących w skład monarchii hiszpańskiej.

Oczekiwany ślub zawarto w 1615 r., ale małżeństwo nie było szczęśliwe. Król okazał się oziębły (najpewniej był homoseksualistą) i obowiązki męża wypełniał z najwyższą niechęcią.

Pomocnik Historyczny „Władczynie Europy” (100178) z dnia 22.02.2021; Portrety mniejsze; s. 81
Reklama