Pomocnik Historyczny

„Dar poranny”

Co księżniczki wnosiły ze sobą do małżeństwa

Dokument potwierdzający nadanie Bonie przez Zygmunta I Starego dożywotnio wsi Krzeczów i Przyborów, 16 maja 1547 r. Dokument potwierdzający nadanie Bonie przez Zygmunta I Starego dożywotnio wsi Krzeczów i Przyborów, 16 maja 1547 r. Muzeum Narodowe w Krakowie
Majątek koronowanych kobiet.

Targi o posag. Czym było królewskie bogactwo? Co należało do władczyń, czyli stanowiło ich majątek osobisty, którym mogły swobodnie dysponować, a co jedynie oddawano im w użytkowanie, by dzięki tym środkom dodawały splendoru swym koronowanym małżonkom?

Zależało to przede wszystkim od statusu monarchini: w przypadku królowych dziedziczących tron i sprawujących rządy królewskie – jak Jadwiga Andegaweńska, Izabela Kastylijska czy Elżbieta I – ich zakres uprawnień majątkowych nie różnił się od tego, jaki był przewidziany dla mężczyzn królów.

Pomocnik Historyczny „Władczynie Europy” (100178) z dnia 22.02.2021; Konteksty; s. 104
Oryginalny tytuł tekstu: "„Dar poranny”"
Reklama