Pomocnik Historyczny

Kupcy ze wschodu

Relacje handlowe Wschodu z Zachodem

Transport ceramiki; malowany jedwab ze szkoły chińskiej, XV w. Transport ceramiki; malowany jedwab ze szkoły chińskiej, XV w. Bridgeman
Dla cesarskich Chin starożytny Jedwabny Szlak był przede wszystkim traktem handlowym; udzielały się na nim także dyplomatycznie i militarnie, poszerzając swe wpływy w regionie.

Proto szlaki. Oficjalna historia Jedwabnego Szlaku zaczyna się w II w. p.n.e., w czasach panowania w Chinach dynastii Han. Są jednak liczne dowody na to, że lądowe trakty przez północne stepy Eurazji były używane dużo wcześniej, a kontakty handlowe oraz kulturowe między Chinami i ludami Azji Środkowej sięgają wczesnej epoki brązu, a nawet późnego neolitu.

Kontynent eurazjatycki, aczkolwiek podzielony pasmami gór, rzekami i ogromnymi obszarami pustynnymi, od zarania dziejów był miejscem wędrówek ludów – już to z powodu zmieniających się warunków klimatycznych, ale przede wszystkim w poszukiwaniu pożywienia.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Kupcy ze wschodu"
Reklama