Pomocnik Historyczny

Rządcy globu

Wiek XIX. Monarchiści, republikanie, powstańcy

Mapa Europy z alegorycznym obramowaniem; staloryt z francuskiego atlasu, 1856 r. Mapa Europy z alegorycznym obramowaniem; staloryt z francuskiego atlasu, 1856 r. AKG
Polityczny kontekst przeobrażenia świata w dziewiętnastym stuleciu.
Akt końcowy kongresu wiedeńskiego z pieczęciami i podpisami wszystkich delegatów, 9 czerwca 1815 r.Forum Akt końcowy kongresu wiedeńskiego z pieczęciami i podpisami wszystkich delegatów, 9 czerwca 1815 r.

Ład wiedeński

25 lat wojen, nazwanych napoleońskimi, zakończył kongres zwołany w Wiedniu w 1814 r. Był następstwem klęski wojennej, a następnie abdykacji Napoleona Bonapartego (cesarz Francuzów 1804–14/15); jego próba powrotu do głównego nurtu wydarzeń w Europie zakończyła się pod Waterloo. Gospodarzem kongresu był Klemens Lothar von Metternich, austriacki minister spraw zagranicznych (w latach 1809–48, kanclerz 1821–48). O decyzjach, które zostały podjęte, przesądziły Wielka Brytania, Rosja, Austria i Prusy.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 17
Oryginalny tytuł tekstu: "Rządcy globu"
Reklama