Pomocnik Historyczny

My, naród

Narodziny idei narodów

Poeci, filozofowie i naukowcy epoki romantyzmu z niemieckiego kręgu kulturowego, m.in. Johann Wolfgang Goethe, bracia Alexander i Wilhelm Humboldtowie, Martin Wieland, Barthold Niebuhr, Friedrich Schleiermacher, Johann Gottfried Herder, Carl Gauss, Friedrich Schlegel, Friedrich Schiller, Ludwig Tieck, Jean Paul, Johann Heinrich Pestalozzi; obraz Ottona Knillego „Weimar 1803” z 1884 r. Poeci, filozofowie i naukowcy epoki romantyzmu z niemieckiego kręgu kulturowego, m.in. Johann Wolfgang Goethe, bracia Alexander i Wilhelm Humboldtowie, Martin Wieland, Barthold Niebuhr, Friedrich Schleiermacher, Johann Gottfried Herder, Carl Gauss, Friedrich Schlegel, Friedrich Schiller, Ludwig Tieck, Jean Paul, Johann Heinrich Pestalozzi; obraz Ottona Knillego „Weimar 1803” z 1884 r. AKG
Okoliczności narodzin nowoczesnych koncepcji narodu, powstania państw narodowych i nacjonalizmów.

Wspólnoty wyobrażone? Określenie „wspólnota wyobrażona” wprowadził z dużym sukcesem amerykański historyk i politolog Benedict Anderson (1936–2015). Jego zdaniem przed XIX w. nie istniały zbiorowości ludzkie, których tożsamość kształtowało jednoznacznie przekonanie, że wspólny język, dziedzictwo historyczne (zawsze w jakiś sposób zmitologizowane) i specyfika kulturowa są najważniejsze, stoją ponad innymi więzami wspólnotowymi, tworzonymi dawniej głównie przez religie, miejsca zamieszkania, grupowe statusy społeczne czy ideologie władzy (w owym czasie przede wszystkim monarchicznej).

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "My, naród"
Reklama