Pomocnik Historyczny

Duch, jaźń, byt

Myśliciele i ich idee

Wolter; portret z ok. 1740 r. Wolter; portret z ok. 1740 r. Getty Images
Filozofowie, filozofia i idee narodowe.

Wolter i Diderot. Oświecona modernizacja

Myśliciele doby oświecenia na ogół ignorowali problematykę odrębności etnicznych, byli przekonani, że przewodni nurt kultury ma charakter uniwersalny. Prowincjonalne różnice zdawały się być częścią feudalnej Europy wrogiej postępowi; należy zatem unowocześnić i ujednolicić prawa i rządzić zgodnie ze wskazaniami rozumu. Voltaire (Wolter, 1694–1778) czy Denis Diderot (1713–84) dobrze czuli się w atmosferze intelektualnego kosmopolityzmu, gdzie ich rodzimy francuski awansował do rangi nowej łaciny.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 50
Oryginalny tytuł tekstu: "Duch, jaźń, byt"
Reklama