Pomocnik Historyczny

W poszukiwaniu tożsamości

Narody na drodze do własnej państwowości

Grupa Estonek, 1916 r. Grupa Estonek, 1916 r. Getty Images
Jak niedominujące narodowości stawały się narodami.

Wieża Babel

Zanim w XVIII i XIX w. wielonarodowe mocarstwa oraz rodzące się państwa narodowe zaczęły upowszechniać swe języki urzędowe, oddziałując na ludność przy pomocy coraz bardziej masowego szkolnictwa, urzędów, wojska i sądów, Europa byłą czymś w rodzaju wieży Babel. Podróżni stykali się z tysiącami lokalnych gwar i dialektów, zwłaszcza na wschodzie kontynentu, gdzie ludność chłopska stanowiła na ogół ponad 80 proc. mieszkańców. Owe gwary i dialekty bywały płynne, jako że nikt ich nie próbował rejestrować i kodyfikować.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "W poszukiwaniu tożsamości"
Reklama