Pomocnik Historyczny

Więcej niż nacja

Proletariat w konflikcie z burżuazją

Zlot demokratów, liberałów i bractw studenckich w Hambach w 1832 r.; staloryt z 1832 r. Zlot demokratów, liberałów i bractw studenckich w Hambach w 1832 r.; staloryt z 1832 r. BEW
W kontrze do nacjonalizmu: demokraci i socjaliści, rewolucja społeczna i internacjonalizm.

Wszechludzka solidarność

Idee ponadkrajowej i ponadnarodowej wspólnoty są stare jak świat; można je spotkać w czasach starożytnych (m.in. u Diogenesa i Seneki), w pismach humanistów epoki odrodzenia i filozofów doby oświecenia. Przekonanie o potrzebie wszechludzkiej solidarności pojawia się zarówno w religiach chrześcijańskich, jak i w ideologii masonerii. Jest ważnym elementem pacyfistycznego programu niemieckiego filozofa Immanuela Kanta (1724–1804), nakreślonego w jego „Projekcie wieczystego pokoju”.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Więcej niż nacja"
Reklama