Pomocnik Historyczny

Ja, obywatel

Schyłek tyranów

Apoteoza rewolucji lipcowej 1830 r. we Francji; obraz Eugène’a Delacroix „Wolność wiodąca lud na barykady” z jesieni 1830 r. Apoteoza rewolucji lipcowej 1830 r. we Francji; obraz Eugène’a Delacroix „Wolność wiodąca lud na barykady” z jesieni 1830 r. AN
Od absolutyzmu do demokracji. Od poddanego do obywatela.

Bodźce przeobrażeń

Koniec XVIII w. uzmysłowił europejskim monarchom oraz otaczającym ich elitom, ale i całkiem sporym kręgom poddanych, że monopolizowanie władzy przez mniejszość nie jest rozwiązaniem danym raz na zawsze, a tym samym zmiana systemu rządów i przeobrażenie kształtu państwa nieuchronnie nadejdą, kładąc kres monarchiom. Dobrze ujął to francuski pisarz i filozof André Glucksmann (1937–2015): „Argument o absolutnej suwerenności, który pozwalał tyranom wedle ich własnego widzimisię wykańczać swoich obywateli, został podważony”.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 59
Oryginalny tytuł tekstu: "Ja, obywatel"
Reklama