Pomocnik Historyczny

Ja, człowiek

Droga do politycznej nowoczesności

Piknik abolicjonistów w Massachusetts, lata 40./50.; akwarela Susan Torrey Merritt z lat 1840./50. Piknik abolicjonistów w Massachusetts, lata 40./50.; akwarela Susan Torrey Merritt z lat 1840./50. Forum
Od praw człowieka do odmowy człowieczeństwa.

Niewystarczające prawo naturalne

XIX w. rozpoczął się od proklamowania praw człowieka w odległych częściach świata – we Francji i na Haiti. Paradoksalnie jednak koniec stulecia wyznaczyło powstanie koncepcji rasistowskich, dostarczających politycznego usprawiedliwienia dla eksterminacji szerokich grup ludności. Wydaje się więc, że w zakresie refleksji nad prawami człowieka myśliciele epoki zatoczyli błędne koło.

Za początek tej innowacyjnej epoki w dziejach ludzkości przyjęło się uważać wybuch rewolucji francuskiej, która – obok wielu zmian torujących drogę politycznej nowoczesności – przyniosła proklamowanie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (26 sierpnia 1789 r.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 67
Oryginalny tytuł tekstu: "Ja, człowiek"
Reklama