Pomocnik Historyczny

Moc państwa

Przenikanie państwa do społeczeństwa

Brukselska mleczarka kontrolowana przez policjanta, ok. 1900 r. Brukselska mleczarka kontrolowana przez policjanta, ok. 1900 r. AKG
Wsączanie się państwa narodowego we wszystkie sfery życia społeczeństwa i obywateli.

Racjonalna biurokracja

W porównaniu z XIX-wiecznym państwem nowożytna monarchia, nawet w wydaniu absolutnym, była ślepa i głucha: o swoich poddanych wiedziała niewiele lub zgoła nic. I w tym wypadku wielka zmiana rozpoczęła się wraz z rewolucją francuską (1789). Ambicją jej przywódców była nie tylko całkowita transformacja społeczeństwa zgodnie z racjonalistycznymi ideami oświecenia, ale również budowa zintegrowanego, jednolitego państwa. Narodziny republiki wiązały się z bezpardonową walką z „przeżytkami” feudalizmu.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Moc państwa"
Reklama