Pomocnik Historyczny

Moc państwa

Przenikanie państwa do społeczeństwa

Brukselska mleczarka kontrolowana przez policjanta, ok. 1900 r. Brukselska mleczarka kontrolowana przez policjanta, ok. 1900 r. AKG
Wsączanie się państwa narodowego we wszystkie sfery życia społeczeństwa i obywateli.

Racjonalna biurokracja

W porównaniu z XIX-wiecznym państwem nowożytna monarchia, nawet w wydaniu absolutnym, była ślepa i głucha: o swoich poddanych wiedziała niewiele lub zgoła nic. I w tym wypadku wielka zmiana rozpoczęła się wraz z rewolucją francuską (1789). Ambicją jej przywódców była nie tylko całkowita transformacja społeczeństwa zgodnie z racjonalistycznymi ideami oświecenia, ale również budowa zintegrowanego, jednolitego państwa. Narodziny republiki wiązały się z bezpardonową walką z „przeżytkami” feudalizmu. Koncepcja państwa narodowego, które z definicji miało rozciągać swą władzę nad wszystkimi obywatelami, była sama w sobie rewolucyjna. Z punktu widzenia monarchii stanowej ów koncept był nie tylko niepraktyczny (bo stan stanowi nie był równy, każdy miał więc inne powinności i rządził się swoimi prawami), ale przede wszystkim niewykonalny. Rewolucyjność idei republiki konstytucyjnej, a później państwa narodowego zasadzała się na jej absolutności i suwerenności. Innymi słowy, w odróżnieniu od oświeceniowych monarchii absolutnych nowe państwo zrywało z dawnymi zwyczajami, powinnościami oraz hierarchiami.

Transformacja królewskiej administracji terytorialnej w racjonalny aparat biurokratyczny została zapoczątkowana we Francji w 1789 r., gdy kraj podzielono na 83 nowe jednostki (departamenty). Oznaczało to nie tylko zniszczenie struktur dawnego ustroju, ale również stworzenie wielu nowych stanowisk administracyjnych, w których skład wchodzili prefekci, podprefekci i towarzysząca im, stale powiększająca się, armia urzędników.

Rozrastanie się państwa było charakterystyczne dla całego XIX w. Stopień jego rozwoju można udokumentować tylko w przybliżeniu. Niemiecki historyk Jürgen Osterhammel (ur. 1952) w książce „Historia XIX wieku.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Moc państwa"
Reklama