Pomocnik Historyczny

Stare dzieje na nowo

Wiek historii

Berliński pomnik Teodora Mommsena, niemieckiego historyka, poety i prawnika, laureata jednej z pierwszych literackich Nagród Nobla za naukową „Historię Rzymu”. Berliński pomnik Teodora Mommsena, niemieckiego historyka, poety i prawnika, laureata jednej z pierwszych literackich Nagród Nobla za naukową „Historię Rzymu”. Alamy
Postęp, naród i empatia. Usamodzielnienie się historii jako nauki.

Historia i polityka

Wiek XIX był stuleciem postępu, ale zapatrzonego w przeszłość. Usamodzielnienie się historii jako nauki, wypracowanie jej procedur i metod oraz rozwój wiedzy historycznej grały tu rolę decydującą, ale nie jedyną. Apetyt na wiedzę o przeszłości, jej społeczne i ideologiczne funkcje były czymś osobnym, niejako podszewką zmian we wszelkich dziedzinach życia i świadectwem, że sama wizja nieustającego postępu technologicznego nie jest uzasadnieniem istniejącego porządku politycznego, prawnego ani społecznego.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 89
Oryginalny tytuł tekstu: "Stare dzieje na nowo"
Reklama