Pomocnik Historyczny

Poznaj świat

Ziemia poznawana na nowo

Jeden z 44 diagramów dydaktycznych, narysowanych i wygrawerowanych przez Johna Emsliego, dotyczących geologii, geografii, astronomii i filozofii naturalnej, Londyn, 1850–60. Jeden z 44 diagramów dydaktycznych, narysowanych i wygrawerowanych przez Johna Emsliego, dotyczących geologii, geografii, astronomii i filozofii naturalnej, Londyn, 1850–60. SPL
Systematyczne opisywanie, sortowanie i odczarowywanie ziemskiej rzeczywistości.

Świat poznawalny i sterowalny. Spuścizną XVIII w. w myśleniu o świecie była idea obiektywnej rozpoznawalności rzeczywistości materialnej. Stąd wzięło się przekonanie, że świat można poznać i opisać takim, jaki jest naprawdę, oraz że można tę wiedzę uporządkować i sklasyfikować. Że świat jest mierzalny, a zatem możliwy do uchwycenia. To z kolei dało pole do optymistycznej wiary w postęp: jeśli świat jest obiektywnie rozpoznawalny, dający się uporządkować i mierzalny, to jego organizację można w dużym stopniu kontrolować.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 93
Oryginalny tytuł tekstu: "Poznaj świat"
Reklama