Pomocnik Historyczny

Miasta rytm

Narodziny metropolii

Manchester, miasto rewolucji przemysłowej, Market Street, 1889 r. Manchester, miasto rewolucji przemysłowej, Market Street, 1889 r. Mary Evans Picture Library
Blaski i cienie dynamicznej urbanizacji.

Z roli do fabryki

Wielka przeprowadzka ze wsi do miasta, którą zapoczątkował wiek XIX, była wypadkową dwóch czynników: popytu na siłę roboczą w przemyśle i rosnącej wydajności rolnictwa. Ta druga sprawiała, że coraz mniej ludzi było w stanie wyżywić całą, szybko rosnącą populację. Zjawiska te były ze sobą sprzężone: przemysł wytwarzał nowe narzędzia rolnicze – żniwiarkę, snopowiązałkę, kombajn – które zwielokrotniały wydajność chłopskich rąk i sprawiały, że mieszkaniec wsi zarzucał na kark, lub w najlepszym razie furmankę, swój nędzny dobytek i wyruszał szukać szczęścia w mieście.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Miasta rytm"
Reklama