Pomocnik Historyczny

Wejście kobiet

Schyłek patriarchatu

Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Kobiet podczas spotkania w Cassiobury Park, w angielskim Watford, 1899 r. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Kobiet podczas spotkania w Cassiobury Park, w angielskim Watford, 1899 r. Getty Images
Od upośledzenia do (częściowego) równouprawnienia.

Wiek emancypacji

Zmiany statusu i pozycji kobiet oraz poszerzenie repertuaru ról odgrywanych przez nie w społeczeństwie były istotnym elementem XIX-wiecznej modernizacji. Bardzo trafne jest określenie tego stulecia jako wieku emancypacji, czyli wyzwolenia. Spod władzy wydostawali się niewolnicy, poddani i pańszczyźniani chłopi oraz uciskane narody. Emancypowały się też kobiety, przezwyciężając nierówności obejmujące prawie wszystkie sfery życia: podległą pozycję w rodzinie, upośledzenie wobec mężczyzn w zakresie spraw majątkowych i innych kwestii regulowanych prawem karnym i cywilnym, ograniczenia w zakresie edukacji, możliwości wykonywania większości zawodów (ale nie ciężkich prac fizycznych!

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 103
Oryginalny tytuł tekstu: "Wejście kobiet"
Reklama