Pomocnik Historyczny

Nowe klasy, dawne zwyczaje

Klasowy tygiel

W wiejskim domu w Anglii, fot. z lat 90. XIX w. W wiejskim domu w Anglii, fot. z lat 90. XIX w. Getty Images
Przetasowania wśród społecznych elit.

Stare bariery

W świecie przedrewolucyjnego ancien régime’u drogi awansu społecznego były wąskie i powolne. Szczęściarz przedostawał się o szczebel wyżej w hierarchii stanowej, żeby dzieci mogły się go potem wstydzić. Możliwość kariery oferowały parweniuszowi uniwersytet, Kościół, armia i szczupła administracja państwowa – choć większość wyższych stanowisk była zarezerwowana dla dobrze urodzonych. Jedynie w Anglii szlachta nie była odgrodzona od reszty społeczeństwa wyraźną barierą: zasada primogenitury (tylko najstarszy syn dziedziczył tytuł i majątek) sprawiała, że młodsi bracia musieli rywalizować z nisko urodzonymi, a tym wolno było ubiegać się o rękę szlachcianki, jeśli tylko byli jej w stanie zapewnić życie na odpowiednim poziomie.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 106
Oryginalny tytuł tekstu: "Nowe klasy, dawne zwyczaje"
Reklama