Pomocnik Historyczny

Autoportret na tle

Kariera fotografii i socjologii

William Fox Talbot, pionier kalotypii, przy pracy, 1846 r. (Specjalne urządzenie utrzymywało głowę fotografowanej osoby w bezruchu przez długi czas wykonywania zdjęcia). William Fox Talbot, pionier kalotypii, przy pracy, 1846 r. (Specjalne urządzenie utrzymywało głowę fotografowanej osoby w bezruchu przez długi czas wykonywania zdjęcia). Getty Images
Od fotografii do socjologii. Dokumentowanie ludzkiego życia.

Nuka socjologii

W 1822 r. Auguste Comte (1798–1857) opublikował w Paryżu „Plan badań naukowych niezbędnych do reorganizacji społeczeństwa”. Ten były student paryskiej politechniki zarabiał wówczas na życie jako sekretarz hrabiego Henriego de Saint-Simona (1760–1825), arystokraty potępiającego klasy niepracujące, dyletanta wielbiącego naukę, autora utopijnej wizji społeczeństwa przyszłości kierowanego przez uczonych. Młody Comte podzielał fascynację swego chlebodawcy wielkimi zmianami społecznymi oraz jego entuzjazm dla postępów przyrodoznawstwa.

Pomocnik Historyczny „Historia XIX w.” (100182) z dnia 30.05.2021; Piękna epoka; s. 108
Oryginalny tytuł tekstu: "Autoportret na tle"
Reklama