Pomocnik Historyczny

Zderzenie imperiów

Gen. Franz Halder, szef sztabu armii niemieckiej, nie posiadał się z dumy. „Tak więc chyba nie przesadzam, jeśli twierdzę, że kampania przeciwko Rosji została wygrana w ciągu 14 dni” – zanotował w swym dzienniku pod datą 3 lipca 1941 r. Dwa tygodnie wcześniej, 22 czerwca, rozpoczęła się operacja Barbarossa, która miała być najbłyskotliwszą z błyskawicznych wojen (Blitzkrieg) Hitlera. Miała być zwieńczeniem wizji führera, do której przekonał masy Niemców: zapewnić aryjczykom przestrzeń życiową (Lebensraum) na skolonizowanym Wschodzie (Generalplan Ost).

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Wstęp; s. 3
Reklama