Pomocnik Historyczny

Autorzy

Dekoracja placu Czerwonego w Moskwie przygotowana na Dzień Zwycięstwa 9 maja 2021 r. Dekoracja placu Czerwonego w Moskwie przygotowana na Dzień Zwycięstwa 9 maja 2021 r. Getty Images

Jochen Böhler, dr, w Imre Kertész Kolleg na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie zajmuje się historią wojen, przemocy i represji w Europie Wschodniej w XX w. Na język polski zostały przetłumaczone dwie z jego książek: „Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna” oraz (napisana wspólnie z Klause-Michaelem Mallmanem i Jürgenem Matthäusem) „Einsatzgruppen w Polsce”.

Marcin Bryja, autor książek i artykułów opisujących działania bojowe armii niemieckiej na froncie wschodnim i zachodnim.

Jarosław Centek, dr hab., prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor książek dotyczących Reichswehry oraz I wojny światowej.

Sławomir Dębski, dr, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor monografii „Między Berlinem a Moskwą. Stosunki 1939–1941”.

Jarosław Gdański, dr, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, redaktor naczelny pisma „Inne oblicza historii”, autor książki „Zapomniani żołnierze Hitlera” i publikacji o wykorzystaniu jeńców wojennych w gospodarce i pomocniczych formacjach zbrojnych.

Michał Glock, dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się historią floty rosyjskiej i sowieckiej.

Oskar Myszor, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji dotyczących m.in. historii wojen na morzach.

Jakub Polit, dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książek na temat historii i współczesności Dalekiego Wschodu, w tym biografii cesarza Hirohito i historii japońskiej polityki zagranicznej 1895-1945.

Łukasz Przybyło, dr, historyk wojskowości, pracownik Akademii Sztuki Wojennej.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Wstęp; s. 4
Reklama