Pomocnik Historyczny

Kalendarium wydarzeń

Fragment mapy sztabowej Armii Czerwonej. Fragment mapy sztabowej Armii Czerwonej.
Od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow do załamania się operacji Barbarossa

1939

23/24.08 – podpisanie w Moskwie układu Ribbentrop-Mołotow (wraz z tajnym protokołem dodatkowym).

25.08 – brytyjsko-polski układ o wzajemnej pomocy w przypadku wojny.

1.09 – agresja Niemiec na Polskę.

3.09 – Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Niemcom.

17.09 – wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium Polski; polskie władze cywilne i wojskowe przekraczają granicę rumuńską.

28.09 – kapitulacja Warszawy.

28.09 – niemiecko-rosyjski traktat o granicach i przyjaźni (wraz z tajnymi protokołami).

8.10 – dekret o włączeniu zachodnich i północnych ziem polskich do Rzeszy.

10.10 – litewsko-sowiecki pakt o nieagresji; Litwa przejmuje okręg wileński.

12.10 – dekret Hitlera o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa.

30.11 – wybuch wojny sowiecko-fińskiej (zakończona 12.03.1940).

1940

11.02 – niemiecko-sowiecki układ gospodarczy.

5.03 – uchwała Biura Politycznego WKP(b) o rozstrzelaniu polskich oficerów; kwiecień/maj masowe egzekucje w Katyniu, Charkowie, Twerze.

9.04 – atak Niemiec na Danię i Norwegię.

10.05 – atak Niemiec na Holandię, Belgię, Luksemburg i Francję; w Londynie powołanie rządu jedności narodowej z Winstonem Churchillem jako premierem.

14.05 – kapitulacja wojsk holenderskich; królowa Wilhelmina wraz z rządem na emigracji w Londynie.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Wstęp; s. 5
Reklama