Pomocnik Historyczny

Hitlerowska Oś

Sprzymierzeńcy hitlerowskich Niemiec

Oś Osi: Adolf Hitler i Benito Mussolini podczas spotkania w Monachium, 18 czerwca 1940 r. Oś Osi: Adolf Hitler i Benito Mussolini podczas spotkania w Monachium, 18 czerwca 1940 r. Sueddeutsche Zeitung Photo
Krąg sojuszników Hitlera tworzyły państwa mające odmienne interesy, związane krzyżującymi się paktami i układami; z różnych też powodów wzięły udział w operacji Barbarossa.

Koalicja interesów. Historycy słusznie zwracają uwagę, jak niespójnym ugrupowaniem była – ze względu na cele i politykę Stalina – antyhitlerowska Wielka Koalicja, tworzona przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Sowiecki oraz mniejsze państwa, w tym Polskę. Natomiast obóz, któremu w Europie przewodziła hitlerowska Rzesza, wielu wydawał się w miarę zwartym blokiem państw na ogół bliskich sobie ideologicznie oraz dążących do ekspansji terytorialnej poprzez wywrócenie ładu pokojowego, ukształtowanego po I wojnie światowej.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Korzenie konfliktu; s. 20
Oryginalny tytuł tekstu: "Hitlerowska Oś"
Reklama