Pomocnik Historyczny

Dziwny sojusz

Hitlerowsko-stalinowski sojusz militarny

Towarzysze broni po zajęciu Polski. Niemieccy oficerowie podejmowani w sowieckim pułku pancernym przez gen. Siemiona Kriwoszeina, gdzieś na wschód od Brześcia Litewskiego, 20 września 1939 r. Towarzysze broni po zajęciu Polski. Niemieccy oficerowie podejmowani w sowieckim pułku pancernym przez gen. Siemiona Kriwoszeina, gdzieś na wschód od Brześcia Litewskiego, 20 września 1939 r. AKG
Pakt Ribbentrop-Mołotow rozpoczął blisko dwuletni okres dziwnego przymierza III Rzeszy i Związku Sowieckiego. I nie było oczywiste, który z sojuszników pierwszy zaatakuje tego drugiego.
Hitler w zapaśniczym uścisku rosyjskiego niedźwiedzia na mapie Rosji, 1939 r. Francuska karykatura na temat paktu Ribbentrop-Mołotow.Corbis Hitler w zapaśniczym uścisku rosyjskiego niedźwiedzia na mapie Rosji, 1939 r. Francuska karykatura na temat paktu Ribbentrop-Mołotow.

Pakt Ribbentrop-Mołotow, kalkulacje stron. Głównym motywem odnowienia latem 1939 r. współpracy między Niemcami i Związkiem Sowieckiem było dążenie obu tych rewizjonistycznych mocarstw do obalenia porządku wersalskiego i podważenia pozycji jego gwarantów, Wielkiej Brytanii i Francji. Prący do wojny z Polską Hitler potrzebował porozumienia z Moskwą z powodów taktycznych: chciał wykluczyć możliwość skonstruowania antyniemieckiej kolacji z udziałem ZSRS oraz wyizolować Polskę i pozbawić ją sojuszników.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Od sierpnia września ‘39 do czerwca ‘41; s. 33
Oryginalny tytuł tekstu: "Dziwny sojusz"
Reklama