Pomocnik Historyczny

Wojny Stalina

Polityka Stalina przed wojną z Niemcami

Czołg Armii Czerwonej w Rakowie, miasteczku przygranicznym II RP (dziś Białoruś), 17 września 1939 r. Czołg Armii Czerwonej w Rakowie, miasteczku przygranicznym II RP (dziś Białoruś), 17 września 1939 r. Granger Collection / EAST NEWS
Gdy Hitler ruszył na Europę, Stalin zaczął budować sowiecką strefę wpływów, korzystając po części z ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow. Rozszerzył władztwo polityczne i ideologiczne, ale strategicznie niewiele zyskał.
Czerwonoarmista w okopie podczas sowiecko-fińskiej wojny zimowej, 1939/1940 r.EAST NEWS Czerwonoarmista w okopie podczas sowiecko-fińskiej wojny zimowej, 1939/1940 r.

Propagandowe ubezpieczenie. Po 3 września 1939 r. i zaistnieniu stanu wojny między III Rzeszą i mocarstwami zachodnimi pozycja Związku Sowieckiego uległa poważnemu wzmocnieniu. Stalin był jednak bardzo ostrożny w realizacji postanowień tajnego protokołu z 23 sierpnia 1939 r. Nie chciał bez potrzeby i przedwcześnie komplikować swoich stosunków z mocarstwami zachodnimi. Ostatecznie wojna w Europie dopiero się rozpoczynała, a jej wynik nie był pewny. I choć podjęcie przygotowań do wkroczenia Armii Czerwonej do Polski zostało na Kremlu zarządzone 6 września 1939 r.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Od sierpnia września ‘39 do czerwca ‘41; s. 43
Oryginalny tytuł tekstu: "Wojny Stalina"
Reklama