Pomocnik Historyczny

Gospodarka na baczność

Gospodarki Niemiec i ZSRR w drodze do wojny

Sowiecka fabryka karabinów. Sowiecka fabryka karabinów. AKG
Niemiecka fabryka czołgów.Corbis Niemiecka fabryka czołgów.

Związek Sowiecki: wszystko dla frontu!

„Aby jednak wyposażyć od nowa nasz przemysł w oparciu o nowoczesną technikę, potrzeba nam, towarzysze, wielkich i to bardzo wielkich kapitałów. A kapitałów, jak nam wszystkim wiadomo, mamy mało”, mówił w 1926 r. Józef Stalin. Pytanie, skąd wziąć kapitał, stawało się kluczowe dla industrializacji robotniczo-chłopskiego kraju, całkowicie przecież zrujnowanego wieloletnią wojną, rewolucją i komunizmem wojennym. Po spacyfikowaniu społeczeństwa, a następnie partii, Stalin przystąpił z całą bezwzględnością do uprzemysłowienia Związku Sowieckiego.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Od sierpnia września ‘39 do czerwca ‘41; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "Gospodarka na baczność"
Reklama