Pomocnik Historyczny

Generalplan Ost

Germanie aż po Ural

Poligon kolonizacyjny: pacyfikacja Zamojszczyzny, 1942 r. Poligon kolonizacyjny: pacyfikacja Zamojszczyzny, 1942 r. Forum

Generalny Plan Wschodni. W przemówieniu wygłoszonym we wrześniu 1942 r. w Żytomierzu do dowódców SS i policji Heinrich Himmler zapowiadał, że za 400–500 lat we wschodniej części Europy, po Ural, będzie mieszkało ponad pół miliarda Germanów. Gdy reichsführer SS wypowiadał te słowa, dysponował już studium nazwanym Generalnym Planem Wschodnim (Generalplan Ost) – projektem mającym prowadzić do zrealizowania tej wizji. Pierwotnego tekstu planu, stale później modyfikowanego, nie odnaleziono.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Barbarossa; s. 97
Oryginalny tytuł tekstu: "Generalplan Ost"
Reklama