Pomocnik Historyczny

Od Grup Operacyjnych do cyklonu B

Einsatzgruppen w Operacji Barbarossa

Einsatzgruppen w akcji: mord na cywilach litewskich, 1941 r. Einsatzgruppen w akcji: mord na cywilach litewskich, 1941 r. Ullstein Bild
Za Wehrmachtem szły Grupy Operacyjne, masowo mordujące tzw. elementy niepożądane. Można słusznie zakładać, że doświadczenia tych oddziałów, zebrane podczas operacji Barbarossa, wpłynęły na podjęcie decyzji o masowej eksterminacji Żydów.
Babi Jar pod Kijowem, miejsce masakry ludności żydowskiej (dokładnie 33 771 ofiar), dzieło Sonderkommando 4a, na przełomie września-października 1941 r. Na fot.: Egzekucja cywilów w Babim Jarze, 1942 r. Fotografia znaleziona przy zwłokach oficera niemieckiego.AP Babi Jar pod Kijowem, miejsce masakry ludności żydowskiej (dokładnie 33 771 ofiar), dzieło Sonderkommando 4a, na przełomie września-października 1941 r. Na fot.: Egzekucja cywilów w Babim Jarze, 1942 r. Fotografia znaleziona przy zwłokach oficera niemieckiego.

Wizja i instrukcje. W dziennikach Józefa Goebbelsa, akolity – być może najwierniejszego – Adolfa Hitlera, pod datą 15 czerwca 1941 r. znajdujemy znamienny zapis. Za tydzień rozpocznie się inwazja na Rosję Sowiecką, Goebbels zostaje wezwany do wodza, który kreśli przed swoim czołowym propagandzistą wizję nadchodzących poczynań i ich konsekwencje. Goebbels zapisał: „Najpotężniejsza ofensywa, jaką kiedykolwiek widział świat. Historia Napoleona nie ma prawa się powtórzyć. (…) Führer ocenił, że cała kampania potrwa nie dłużej niż cztery miesiące; osobiście sądzę, że zajmie to nam o wiele krócej. Jesteśmy o krok od bezprzykładnego triumfu. (…) Pakt z Rosją był w istocie plamą na naszym honorze. (…) Dziś musimy ostatecznie zniszczyć to, z czym walczyliśmy przez całe nasze życie. Oświadczyłem to führerowi, a on w pełni zgodził się ze mną… (…) Führer twierdzi, że niezależnie od tego, czy słuszność jest po naszej stronie, czy też nie, musimy zwyciężyć. Nie ma dla nas już innej drogi. To, co planujemy – jest ze wszech miar właściwe, moralne i konieczne. A kiedy już zwyciężymy, któż będzie nas pytał o sposób, w jaki tego dokonaliśmy?”.

Kto będzie nas pytał o sposób, w jaki tego dokonaliśmy? Już od kilku miesięcy trwały przygotowania do sposobu, w jaki nadchodząca wojna będzie prowadzona. Jak podaje historyk Saul Friedlaender, 26 marca 1941 r., z polecenia Hitlera, Reinhard Heydrich (szef Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, prawa ręka Himmlera i jeden z najbardziej zaufanych ludzi Hitlera) oraz generalny kwatermistrz Wojsk Lądowych gen. Eduard Wagner opracowali szkic zarządzenia (ogłoszonego w formie rozkazu przez Wilhelma Keitla 28 kwietnia), przyznającego SS pełną niezależność w działaniach mających na celu „zapewnienie bezpieczeństwa” na terenach zafrontowych w nowo okupowanych krajach.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Barbarossa; s. 102
Oryginalny tytuł tekstu: "Od Grup Operacyjnych do cyklonu B"
Reklama