Pomocnik Historyczny

Z Bogiem i przeciw Bogu

Kościoły w obliczu wojny hitlerowsko-sowieckiej

„Bóg z nami”; pierwszy dzień obrad nowego Reichstagu, po triumfie Hitlera, Poczdam, 21 marca 1933 r. „Bóg z nami”; pierwszy dzień obrad nowego Reichstagu, po triumfie Hitlera, Poczdam, 21 marca 1933 r. BEW

Wszystkich Świętych Rosyjskich. Hitlerowskie Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki w dniu, na który w prawosławnym kalendarzu liturgicznym przypada Wszystkich Świętych Rosyjskich. Na czele Niemiec stał człowiek ochrzczony w Kościele rzymskokatolickim, ale już od wczesnej młodości nim gardzący, podobnie jak Żydami. Na czele ZSRS stał były uczeń prawosławnej szkoły parafialnej i student seminarium duchownego w Gruzji, usunięty z niego za zainteresowanie dziełami Marksa i Darwina.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Barbarossa; s. 106
Oryginalny tytuł tekstu: "Z Bogiem i przeciw Bogu"
Reklama