Pomocnik Historyczny

Wróg mojego wroga

Zniewolone narody pod okupacją niemiecką

Nabór Łotyszy do lokalnych oddziałów policji po zajęciu republiki przez Niemców, Lipawa, lipiec 1941 r. Nabór Łotyszy do lokalnych oddziałów policji po zajęciu republiki przez Niemców, Lipawa, lipiec 1941 r. Ullstein - SZ Photo
Dla wielu narodów zniewolonych przez stalinizm atak Hitlera na ZSRS rodził dylemat: czy i w jakim zakresie uznać nazistów za sojuszników własnej sprawy społecznej i narodowej?

Samostanowienie narodów to kontrrewolucja. W praktycznym działaniu władz bolszewickich i potem sowieckich uwidoczniła się tendencja do objęcia wspólnymi granicami jak największej części dawnego imperium Romanowów. Ważne były dla Moskwy zarówno kaukaska ropa naftowa, jak i ukraiński węgiel kamienny oraz bogactwa Syberii. Dlatego też państwo sowieckie prowadziło politykę wewnętrzną podobną w założeniach do podstawowych kanonów polityki carskiej. Liczyło się położenie strategiczne, obszar kraju i jego bogactwa, a nie ludy to państwo zamieszkujące.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Barbarossa; s. 108
Oryginalny tytuł tekstu: "Wróg mojego wroga"
Reklama