Pomocnik Historyczny

Ostfront – niemiecka zbrodnia i kara

Wypreparowana wojna

Matka z portretem syna wśród osób czekających na wracających z niewoli sowieckiej byłych żołnierzy Wehrmachtu, Friedland, 10 października 1955 r. Matka z portretem syna wśród osób czekających na wracających z niewoli sowieckiej byłych żołnierzy Wehrmachtu, Friedland, 10 października 1955 r. Corbis
Niemiecka pamięć II wojny światowej rozpada się na dwie odmienne sekwencje. Kampanie polska, norweska, triumf nad Francją to Kavaliersdelikte – grzechy kawalerskie. Dopiero od napaści na ZSRS zaczyna się der Sündenfall, prawdziwy grzech i prawdziwa kara – klęska i powszechne potępienie.
Nazistowski orzeł noszony na hełmach Wehrmachtu. Nazistowski orzeł noszony na hełmach Wehrmachtu.

Kompleks niemiecki. Ostfront to niemiecki kompleks. Wojna, której nie musiało być, bo nie chodziło w niej o rewanż za niesprawiedliwie wytyczone granice, lecz o brutalny podbój i o światową hegemonię. Była – zgodnie z dyrektywami Hitlera w sprawie likwidacji bez sądu komisarzy komunistycznych i Żydów – prowadzona w sposób barbarzyński, na wyniszczenie ludności cywilnej i jeńców. Pogardzie wobec „słowiańskich podludzi” towarzyszył paniczny lęk przed dostaniem się do sowieckiej niewoli.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Rachunek sumienia; s. 120
Oryginalny tytuł tekstu: "Ostfront – niemiecka zbrodnia i kara"
Reklama