Pomocnik Historyczny

Nazwa państwa

Porcelanowy dzbanek i manierka niemieckiego marynarza rezerwisty, ok. 1910 r. Porcelanowy dzbanek i manierka niemieckiego marynarza rezerwisty, ok. 1910 r. Forum

Święte Cesarstwo Rzymskie (Heiliges Römisches Reich, 962–1806) – od XV/XVI w. jako Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – jest potocznie nazywane Pierwszą Rzeszą (Erstes Reich) lub Starą Rzeszą (Altreich). Cesarstwo Niemieckie (Deutsches Kaiserreich, Deutsches Reich 1871–1918) – Drugą Rzeszą (Zweites Reich). Między jedną a drugą Rzeszą istniały: napoleoński, kadłubowy i efemeryczny Związek Reński (Rheinbund, 1806–13) oraz ustanowiony na kongresie wiedeńskim Związek Niemiecki (Deutscher Bund, 1815–66).

Pomocnik Historyczny „Dzieje Niemców” (100186) z dnia 20.09.2021; Wstęp; s. 6
Reklama