Pomocnik Historyczny

Skąd się wzięli Germanowie

O pochodzeniu Germanów

Nakrycie głowy, I poł. III w. Nakrycie głowy, I poł. III w. AKG
Starożytni imigranci, najeźdźcy, twórcy nowego świata.

Wędrówki Indoeuropejczyków. Starożytni Germanowie byli z pochodzenia Indoeuropejczykami, których przodkowie w IV–III tys. p.n.e. zamieszkiwali stepy Eurazji, gdzieś na północ od Morza Czarnego i Kaukazu. Ponieważ szybko udomowili konie i nauczyli się korzystać z wozów konnych, w II tys. p.n.e. podjęli dalekie wędrówki. Na zachód dotarli Grecy, Italikowie i Celtowie, nad Adriatyk Ilirowie i Trakowie, nieco bardziej na północ Germanowie, Słowianie i Bałtowie. Na wschodzie Ariowie weszli do Pendżabu.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Niemców” (100186) z dnia 20.09.2021; Dzieje Niemców; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Skąd się wzięli Germanowie"
Reklama