Pomocnik Historyczny

Pierwsza Rzesza

Koronacja Ottona III; ilustracja z ewangeliarza, początek XI w. Koronacja Ottona III; ilustracja z ewangeliarza, początek XI w. BEW
Wielkie imperium z małą polityką, zalegalizowana anarchia – mimo tych epitetów Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego przetrwało w swej luźnej, federacyjnej formule niemal tysiąc lat.

Trudny do znalezienia początek. Trwa długi już spór o to, kiedy i gdzie rozpoczyna się historia Niemiec. Odpowiedź jest w istocie trudniejsza niż w wypadku pochodzącej z tego samego karolińskiego pnia Francji czy wyraźnie odrębnej i wyrosłej na młodszym gruncie słowiańskiej Polski. Nie brak historyków, którzy korzeni Rzeszy Niemieckiej szukają w Rzymie roku 800, gdy król Franków Karol Wielki otrzymał z rąk papieża koronę cesarską i zapowiedział „odnowę Cesarstwa Rzymskiego”.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Niemców” (100186) z dnia 20.09.2021; Dzieje Niemców; s. 22
Reklama