Pomocnik Historyczny

Od kiedy Niemiec Niemcem

Poczty sztandarowe książąt i palatynów Niemiec (m.in. Saksonii, Bawarii) w orszaku cesarza Maksymiliana I; rysunek Albrechta Altdorfera z 1512 r. Poczty sztandarowe książąt i palatynów Niemiec (m.in. Saksonii, Bawarii) w orszaku cesarza Maksymiliana I; rysunek Albrechta Altdorfera z 1512 r. BEW
Plemiona germańskie, lecz naród niemiecki? O drogach formowania się wspólnoty Niemców w wiekach średnich.

W poszukiwaniu kolebki. Gdy w XIX w. formowały się nowoczesne narody Europy, zrodziło się zainteresowanie ich średniowiecznymi początkami. Korzeni szukano w okolicznościach upadku Cesarstwa Rzymskiego. Wraz z końcem antycznego Rzymu miał skończyć się czas idei uniwersalistycznych, zgodnie z którymi wspólnoty polityczne funkcjonowały niezależnie od podziałów etnicznych. I już wtedy nowe państwa miały mieć charakter kolebki przyszłych narodów. Nie tak dawno wskazywano też na 843 r.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Niemców” (100186) z dnia 20.09.2021; Dzieje Niemców; s. 31
Reklama