Pomocnik Historyczny

Rewolucyjna reformacja

Historia niemieckiej reformacji

Porównanie postulatów Marcina Lutra („prawdziwej religii Chrystusa”) z praktyką Kościoła katolickiego („bałwochwalczą doktryną Antychrysta”); drzeworyt Lucasa
Cranacha Młodszego, 1546 r. Porównanie postulatów Marcina Lutra („prawdziwej religii Chrystusa”) z praktyką Kościoła katolickiego („bałwochwalczą doktryną Antychrysta”); drzeworyt Lucasa Cranacha Młodszego, 1546 r. AKG
Reformacja wstrząsnęła Rzeszą, zarazem jednak położyła podstawy pod nową wizję niemieckiej wspólnoty.

Cesarstwo i Luter. „Na początku było Cesarstwo” – tak nawiązując do prologu Ewangelii św. Jana, Heinrich August Winkler rozpoczął głośną historię Niemiec XIX i XX w. W przeciwieństwie do Anglii czy Francji, gdzie genezę państw narodowych można wyprowadzić z późnego średniowiecza, terytoria niemieckie pozostawały rozbite politycznie, kulturowo, a nawet językowo. Jako dziedzictwo antycznego Cesarstwa Rzymskiego Rzesza „od zawsze była mitem”. Określenia Rzymskie Cesarstwo Narodu Niemieckiego (1486) czy Święta Rzymska Rzesza Narodu Niemieckiego (1512) ukazywały jednak moc tego wyobrażeni.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Niemców” (100186) z dnia 20.09.2021; Dzieje Niemców; s. 38
Oryginalny tytuł tekstu: "Rewolucyjna reformacja"
Reklama