Pomocnik Historyczny

Od Starej do Drugiej Rzeszy

Niemcy w XIX wieku

Przedstawiciele niemieckich księstw składają hołd Napoleonowi jako Protektorowi Związku Reńskiego; litografia Charlesa Motte’a z 1820 r. Przedstawiciele niemieckich księstw składają hołd Napoleonowi jako Protektorowi Związku Reńskiego; litografia Charlesa Motte’a z 1820 r. BEW
Na dziejach Niemców w XIX w. silne piętno odcisnął z jednej strony Napoleon, a z drugiej Prusy.

Na początku był Napoleon. Słowami „Na początku był Napoleon” rozpoczyna część swojej „Deutsche Geschichte” poświęconą I poł. XIX w. (1983) niemiecki historyk Thomas Nipperdey. Wątły już, kruszący się od wewnątrz, gmach Starej Rzeszy upadł w istocie pod ciosami wojsk napoleońskich w 1806 r. Więcej nawet: Napoleon jest jednym z kluczy do zrozumienia historii niemieckiej także w XX w. Wystarczy przypomnieć zestawianie Hitlera z Napoleonem w III Rzeszy oraz powojenne już wysiłki skierowane na to, aby nie dopuścić do wykiełkowania legendy führera na podobieństwo legendy Korsykańczyka.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Niemców” (100186) z dnia 20.09.2021; Dzieje Niemców; s. 50
Oryginalny tytuł tekstu: "Od Starej do Drugiej Rzeszy"
Reklama